Dasar privasi Sinogene


Terakhir dikemaskini: januari 12, 2021


Dasar privasi ini menerangkan dasar dan prosedur kami mengenai pengumpulan, penggunaan dan pendedahan maklumat anda apabila anda menggunakan perkhidmatan ini dan memberitahu anda tentang hak privasi anda dan bagaimana undang-undang melindungi anda. Kami menggunakan data peribadi anda untuk menyediakan dan meningkatkan perkhidmatan. Dengan menggunakan perkhidmatan ini, anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan maklumat mengikut dasar privasi ini.


Definisi

Untuk tujuan dasar privasi ini:

 • Syarikat(Dirujuk sebagai "the Company sama ada", "We", "Us" atau "Our" dalam perjanjian ini) merujuk kepada Sinogene bioteknologi.

 • CookiesAdalah fail kecil yang diletakkan pada komputer anda, peranti mudah alih atau mana-mana peranti lain oleh laman web, yang mengandungi butiran sejarah pelayaran anda di laman web itu di kalangan banyak kegunaan.

 • Data peribadiAdalah apa-apa maklumat yang berkaitan dengan individu yang dikenal pasti atau dikenal pasti.

 • Pembekal perkhidmatanBermakna mana-mana orang asli atau undang-undang yang memproses data bagi pihak syarikat. Ia merujuk kepada syarikat atau individu pihak ketiga yang digunakan oleh syarikat untuk memudahkan perkhidmatan, untuk menyediakan perkhidmatan bagi pihak syarikat, untuk melaksanakan perkhidmatan yang berkaitan dengan perkhidmatan atau untuk membantu syarikat dalam menganalisis bagaimana perkhidmatan ini digunakan.

 • Penggunaan DataMerujuk kepada data yang dikumpulkan secara automatik, sama ada dijana oleh penggunaan perkhidmatan atau dari infrastruktur perkhidmatan itu sendiri (contohnya, tempoh lawatan halaman).

 • Laman webMerujuk kepada Sinogene, boleh diakses darihttps://www.sinogene.org/

 • AndaBermakna individu mengakses atau menggunakan perkhidmatan, atau syarikat, atau entiti undang-undang lain bagi pihak individu tersebut mengakses atau menggunakan perkhidmatan, seperti yang berkenaan.


Jenis-jenis Data yang dikumpul

Data peribadi

Semasa menggunakan perkhidmatan kami, kami boleh meminta anda untuk memberikan kami maklumat tertentu yang boleh dikenal pasti yang boleh digunakan untuk menghubungi atau mengenal pasti anda. Maklumat peribadi boleh dikenal pasti mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada:

 • Alamat e-mel

 • Nama pertama dan nama terakhir

 • Nombor telefon

 • Penggunaan Data


Penggunaan Data

Data penggunaan dikumpulkan secara automatik apabila menggunakan perkhidmatan.


Data penggunaan mungkin termasuk maklumat seperti alamat protokol Internet peranti anda (e.g. Alamat IP), jenis pelayar, versi penyemak imbas, halaman perkhidmatan kami yang anda lawati, masa dan tarikh lawatan anda, masa yang dihabiskan di halaman tersebut, pengenal peranti unik dan data diagnostik lain.


Apabila anda mengakses perkhidmatan dengan atau melalui peranti mudah alih, kami boleh mengumpul maklumat tertentu secara automatik, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, jenis peranti mudah alih yang anda gunakan, ID unik peranti mudah alih anda, alamat IP peranti mudah alih anda, sistem operasi mudah alih anda, Jenis pelayar Internet mudah alih yang anda gunakan, pengenal peranti unik dan data diagnostik lain.

Kami juga boleh mengumpul maklumat bahawa pelayar anda menghantar bila-bila masa anda melawat perkhidmatan kami atau apabila anda mengakses perkhidmatan dengan atau melalui peranti mudah alih.


Mengesan teknologi dan Cookies

Kami menggunakan kuki dan teknologi penjejakan yang sama untuk mengesan aktiviti perkhidmatan kami dan menyimpan maklumat tertentu. Teknologi penjejakan yang digunakan adalah isyarat, tag, dan skrip untuk mengumpul dan menjejaki maklumat dan untuk memperbaiki dan menganalisis perkhidmatan kami. Teknologi yang kami gunakan mungkin termasuk:


 • Cookies atau pelayar Cookies. Kuki adalah fail kecil yang diletakkan pada peranti anda. Anda boleh mengarahkan penyemak imbas anda untuk menolak semua kuki atau untuk menunjukkan apabila kuki dihantar. Walau bagaimanapun, jika anda tidak menerima Cookies, anda mungkin tidak dapat menggunakan beberapa bahagian perkhidmatan kami. Kecuali anda telah menyesuaikan tetapan penyemak imbas anda supaya ia akan menolak Cookies, perkhidmatan kami boleh menggunakan Cookies.

 • Web isyarat. Bahagian tertentu perkhidmatan kami dan e-mel kami mungkin mengandungi fail elektronik kecil yang dikenali sebagai isyarat web (juga dirujuk sebagai gif yang jelas, tag piksel, dan gif tunggal-piksel) yang membenarkan syarikat itu, sebagai contoh, untuk mengira pengguna yang telah melawat halaman tersebut atau membuka e-mel dan lain-lain statistik laman web yang berkaitan (Sebagai contoh, rakaman populariti seksyen tertentu dan mengesahkan integriti sistem dan pelayan).


Cookies boleh "Persistent" atau "Session" Cookies. Kuki berterusan kekal pada komputer peribadi anda atau mPeranti obile apabila anda pergi di luar talian, manakala kuki sesi dipadamkan sebaik sahaja anda menutup pelayar web anda.


Kami menggunakan kedua-dua sesi dan kuki berterusan untuk tujuan yang dinyatakan di bawah:

 • Cookies perlu/penting
  Jenis: kuki sesi
  Ditadbir oleh: as
  Tujuan: kuki ini adalah penting untuk menyediakan anda dengan perkhidmatan yang tersedia melalui laman web dan untuk membolehkan anda menggunakan beberapa ciri-cirinya. Mereka membantu untuk mengesahkan pengguna dan mencegah penipuan penggunaan akaun pengguna. Tanpa kuki ini, perkhidmatan yang anda minta tidak boleh disediakan, dan kami hanya menggunakan kuki ini untuk menyediakan anda dengan perkhidmatan tersebut.

 • Cookies dasar/notis penerimaan Cookies
  Jenis: kuki berterusan
  Ditadbir oleh: as
  Tujuan: kuki ini mengenal pasti jika pengguna telah menerima penggunaan Cookies di laman web.

 • Fungsi Cookies
  Jenis: kuki berterusan
  Ditadbir oleh: as
  Tujuan: kuki ini membolehkan kami mengingati pilihan yang anda buat apabila anda menggunakan laman web, seperti mengingati butiran log masuk atau keutamaan bahasa anda. Tujuan kuki ini adalah untuk memberikan anda pengalaman yang lebih peribadi dan untuk mengelakkan anda perlu memasukkan semula pilihan anda setiap kali anda menggunakan laman web.


Untuk maklumat lanjut mengenai kuki yang kami gunakan dan pilihan anda mengenai kuki, sila lawati dasar kuki kami atau bahagian kuki dasar privasi kami.


Penggunaan Data peribadi anda

Syarikat boleh menggunakan Data peribadi untuk tujuan berikut:

 • Untuk menyediakan dan mengekalkan perkhidmatan kami, Termasuk memantau penggunaan perkhidmatan kami.

 • Untuk prestasi kontrak: Pembangunan, pematuhan dan pelaksanaan kontrak pembelian untuk produk, barangan atau perkhidmatan yang telah anda beli atau apa-apa kontrak lain dengan kami melalui perkhidmatan.

 • Untuk menghubungi anda: Untuk menghubungi anda melalui e-mel, panggilan telefon, SMS, atau bentuk komunikasi elektronik yang setara, seperti pemberitahuan push aplikasi mudah alih mengenai kemas kini atau komunikasi bermaklumat yang berkaitan dengan fungsi, produk atau perkhidmatan kontrak, termasuk kemas kini keselamatan, apabila perlu atau munasabah untuk pelaksanaannya.

 • Untuk menguruskan permintaan anda: Untuk menghadiri dan menguruskan permintaan anda kepada kami.

 • Untuk pemindahan perniagaan: Kami boleh menggunakan maklumat anda untuk menilai atau menjalankan penggabungan, pendedahan, penyusunan semula, penyusunan semula, pembubaran, atau jualan atau pemindahan beberapa atau semua aset kami, sama ada sebagai kebimbangan berterusan atau sebagai sebahagian daripada kebankrapan, pembubaran atau prosiding yang sama, Di mana Data peribadi yang dipegang oleh kami mengenai pengguna perkhidmatan kami adalah antara aset yang dipindahkan.

 • Untuk tujuan lain: Kami boleh menggunakan maklumat anda untuk tujuan lain, seperti analisis data, mengenal pasti trend penggunaan, menentukan keberkesanan kempen promosi kami dan untuk menilai dan meningkatkan perkhidmatan, produk, perkhidmatan, pemasaran dan pengalaman anda.


Kami boleh berkongsi maklumat peribadi anda dalam situasi berikut:

 • Dengan penyedia perkhidmatan: kami boleh berkongsi maklumat peribadi anda dengan penyedia perkhidmatan untuk memantau dan menganalisis penggunaan perkhidmatan kami, untuk menghubungi anda.

 • Untuk pemindahan perniagaan: kami boleh berkongsi atau memindahkan maklumat peribadi anda berkaitan, atau semasa rundingan, sebarang penggabungan, penjualan aset syarikat, pembiayaan, atau pengambilalihan semua atau sebahagian daripada perniagaan kami kepada syarikat lain.

 • Dengan gabungan: kami boleh berkongsi maklumat anda dengan gabungan kami, di mana kami akan memerlukan gabungan untuk menghormati dasar privasi ini. Gabungan termasuk syarikat induk kami dan mana-mana anak syarikat lain, rakan usaha sama atau syarikat lain yang kami kawal atau yang berada di bawah kawalan bersama dengan kami.

 • Dengan rakan niaga: kami boleh berkongsi maklumat anda dengan rakan kongsi perniagaan kami untuk menawarkan produk, perkhidmatan atau promosi tertentu.

 • Dengan pengguna lain: apabila anda berkongsi maklumat peribadi atau sebaliknya berinteraksi di kawasan awam dengan pengguna lain, maklumat tersebut boleh dilihat oleh semua pengguna dan boleh diedarkan secara terbuka di luar. Jika anda berinteraksi dengan pengguna lain atau mendaftar melalui perkhidmatan Media sosial pihak ketiga, kenalan anda pada perkhidmatan Media sosial pihak ketiga boleh melihat nama, profil anda, gambar dan perihalan aktiviti anda. Begitu juga, pengguna lain akan dapat melihat penerangan tentang aktiviti anda, berkomunikasi dengan anda dan melihat profil anda.

 • Dengan persetujuan anda: kami boleh mendedahkan maklumat peribadi anda untukSebarang tujuan lain dengan persetujuan anda.


Pengekalan Data peribadi anda

Syarikat akan mengekalkan Data peribadi anda hanya untuk seberapa lama yang diperlukan untuk tujuan yang dinyatakan dalam dasar privasi ini. Kami akan mengekalkan dan menggunakan Data peribadi anda setakat yang diperlukan untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami (contohnya, jika kami dikehendaki mengekalkan data anda untuk mematuhi undang-undang yang berkenaan), menyelesaikan pertikaian, dan menguatkuasakan perjanjian undang-undang dan dasar kami.


Syarikat juga akan mengekalkan Data penggunaan untuk tujuan analisis dalaman. Data penggunaan biasanya dikekalkan untuk tempoh masa yang lebih pendek, kecuali apabila data ini digunakan untuk mengukuhkan keselamatan atau meningkatkan fungsi perkhidmatan kami, atau kita undang-undang diwajibkan untuk mengekalkan data ini untuk tempoh masa yang lebih lama.


Pemindahan Data peribadi anda

Maklumat anda, termasuk Data peribadi, diproses di pejabat operasi syarikat dan di mana-mana tempat lain di mana pihak yang terlibat dalam pemprosesan terletak. Ini bermakna maklumat ini boleh dipindahkan ke-dan dikekalkan pada komputer yang terletak di luar negeri, wilayah anda, negara atau bidang kuasa kerajaan lain di mana undang-undang perlindungan data mungkin berbeza daripada mereka dari bidang kuasa anda.


Persetujuan anda terhadap dasar privasi ini diikuti dengan penyerahan maklumat tersebut mewakili perjanjian anda untuk pemindahan itu.


Syarikat itu akan mengambil semua langkah yang munasabah untuk memastikan data anda dirawat dengan selamat dan selaras dengan dasar privasi ini dan tiada pemindahan Data peribadi anda akan berlaku kepada organisasi atau negara melainkan jika terdapat kawalan yang mencukupi di tempat termasuk keselamatan data anda dan maklumat peribadi yang lain.


Pendedahan Data peribadi anda

Urus niaga perniagaan

Jika syarikat itu terlibat dalam penggabungan, pengambilalihan atau penjualan aset, Data peribadi anda boleh dipindahkan. Kami akan memberikan notis sebelum Data peribadi anda dipindahkan dan menjadi tertakluk kepada dasar privasi yang berbeza.


Penguatkuasaan undang-undang

Dalam keadaan tertentu, syarikat mungkin dikehendaki mendedahkan Data peribadi anda jika perlu berbuat demikian oleh undang-undang atau sebagai tindak balas kepada permintaan yang sah oleh pihak berkuasa awam (e.g. Mahkamah atau agensi kerajaan).


Keperluan undang-undang lain

Syarikat mungkin mendedahkan Data peribadi anda dengan kepercayaan yang baik bahawa tindakan sedemikian diperlukan untuk:

 • Mematuhi kewajipan undang-undang

 • Melindungi dan mempertahankan hak atau harta syarikat

 • Mencegah atau menyiasat salah laku yang mungkin berkaitan dengan perkhidmatan

 • Melindungi keselamatan peribadi pengguna perkhidmatan atau orang ramai

 • Melindungi daripada liabiliti undang-undang


Keselamatan Data peribadi anda

Keselamatan Data peribadi anda adalah penting kepada kami, tetapi ingat bahawa tiada kaedah penghantaran melalui Internet, atau kaedah penyimpanan elektronik adalah 100% selamat. Walaupun kami berusaha untuk menggunakan cara yang boleh diterima secara komersial untuk melindungi Data peribadi anda, kami tidak dapat menjamin keselamatan mutlaknya.


Pautan ke laman web lain

Perkhidmatan kami mungkin mengandungi pautan ke laman web lain yang tidak dikendalikan oleh kami. Jika anda klik pada pautan pihak ketiga, anda akan diarahkan ke laman web pihak ketiga itu. Kami sangat menasihatkan anda untuk mengkaji semula dasar privasi setiap laman web yang anda lawati.


Kami tidak mempunyai kawalan ke atas dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan, dasar privasi atau amalan mana-mana tapak atau perkhidmatan pihak ketiga.


Perubahan dasar privasi ini

Kami boleh mengemas kini dasar privasi kami dari semasa ke semasa. Kami akan memberitahu anda tentang sebarang perubahan dengan menyiarkan dasar privasi baru pada halaman ini.


Kami akan memberitahu anda melalui e-mel dan/atau notis penting mengenai perkhidmatan kami, sebelum perubahan menjadi berkesan dan mengemas kini tarikh "dikemaskini terakhir" di bahagian atas dasar privasi ini.


Anda dinasihatkan untuk mengkaji semula dasar privasi ini secara berkala untuk sebarang perubahan. Perubahan dasar privasi ini adalah berkesan apabila mereka disiarkan di halaman ini.


Hubungi kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai dasar privasi ini, anda boleh menghubungi kami:

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Visit our cookie policy to learn more.
Reject Accept